opakowania
z laminatów

jakość
i innowacyjność

wydajne
zarządzanie

o nas

Na rynku opakowaniowym oraz usług konfekcji działamy nieprzerwanie od 2004 roku. Początki naszej organizacji były ściśle związane z produkcją pod markami Klientów oraz zakontraktowanymi na wiele lat usługami około produkcyjnymi.

Wraz z rozwojem organizacji i zbieranym doświadczeniem zorientowaliśmy się, że brak jest na polskim rynku podmiotów, które mogłyby zapewnić dostawę opakowań z laminatów spełniających wysokie wymagania jakościowe Klienta, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu strat oraz zapewnieniu odpowiedniej wydajności. W związku z tym od 2012 roku zintensyfokowalismy nasze działania na rynek opakowań jako dostawca produktów I rozwiązań z tego zakresu.

Na rynku opakowaniowym oraz usług konfekcji działamy nieprzerwanie od 2004 roku. Początki naszej organizacji były ściśle związane z produkcją pod markami Klientów oraz zakontraktowanymi na wiele lat usługami około produkcyjnymi.

Wraz z rozwojem organizacji i zbieranym doświadczeniem zorientowaliśmy się, że brak jest na polskim rynku podmiotów, które mogłyby zapewnić dostawę opakowań z laminatów spełniających wysokie wymagania jakościowe Klienta, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu strat oraz zapewnieniu odpowiedniej wydajności. W związku z tym od 2012 roku zintensyfokowalismy nasze działania na rynek opakowań jako dostawca produktów I rozwiązań z tego zakresu.

Prezentacja Organizacji

Naszym Klientom oferujemy opakowania z laminatów typu doypack oraz saszetka regularne oraz kształtowe. Oprócz standardowych materiałów w coraz większym stopniu wykorzystujemy monomateriały oraz materiały podlegające biodegradacji.

OFERTA PRODUKTOWA

Posiadamy duże doświadczenie w pakowaniu i przepakowywaniu produktów. Pozostający do Państwa dyspozycji pracownicy gwarantują profesjonalne doradztwo oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie oraz organizacjach naszych Klientów procedurami i instrukcjami systemów zarządzania. Na każdym etapie realizacji wyrobu zapewniamy dbałość o Własność Klienta.

OFERTA PRODUKTOWA

Oferowane przez nas produkty i usługi trafiają przede wszystkim do odbiorców z branży spożywczej, FMCG oraz producentów laminatów, dla których realizowany przez nas proces formowania opakowań stanowi zakończenie cyklu produkcyjnego.

Naszym Klientom oferujemy opakowania z laminatów typu doypack oraz saszetka regularne oraz kształtowe. Oprócz standardowych materiałów w coraz większym stopniu wykorzystujemy monomateriały oraz materiały podlegające biodegradacji.

OFERTA PRODUKTOWA

Posiadamy duże doświadczenie w pakowaniu i przepakowywaniu produktów. Pozostający do Państwa dyspozycji pracownicy gwarantują profesjonalne doradztwo oraz wykonanie zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie oraz organizacjach naszych Klientów procedurami i instrukcjami systemów zarządzania. Na każdym etapie realizacji wyrobu zapewniamy dbałość o Własność Klienta.

OFERTA PRODUKTOWA

Oferowane przez nas produkty i usługi trafiają przede wszystkim do odbiorców z branży spożywczej, FMCG oraz producentów laminatów, dla których realizowany przez nas proces formowania opakowań stanowi zakończenie cyklu produkcyjnego.

OFERTA PRODUKTOWA

Współpracując z wieloma odbiorcami oraz firmami z branży opakowaniowej zdaliśmy sobie sprawę, że fundament każdej organizacji powinni stanowić pracownicy, których kwalifikacje oraz doświadczenie na zajmowanym stanowisku nie będą budziły żadnych wątpliwości, zarówno pracodawcy jak i Klienta. Ze względu na te doświadczenia postanowiliśmy aby nasza kultura organizacyjna była odzwierciedleniem hasła mówiącego, że

“Pracownicy tworzą jakość oferowanego wyrobu”

Powyższa polityka objawiająca się na co dzień w dużym zaangażowaniu pracowników w sprawy firmy, znajduje uznanie zarówno wśród naszych Klientów jak i pracowników.

POLITYKA ORGANIZACJI

środowisko

Nasze działania podejmowane celu minimalizacji wpływu na środowisko koncentrują się na trzech głównych filarach:

I ograniczenie zużycia poprzez minimalizację poziomu strat oraz optymalizację na etapie projektowania

II wykorzystanie w produkcji materiałów podlegających biodegradacji lub recyklingowi

III zapewnienie nadzoru nad powstającymi odpadami oraz stałe podnoszenie współczynnika odpadów poddanych recyklingowi lub biodegradacji

Realizacji powyższych celów służy stała współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi.

jakość

Jednym z ważnych elementów długofalowej strategii naszej organizacji jest monitorowanie i podążanie za trendami z zakresu bezpieczeństwa, oferowanych przez nas rozwiązań.

W związku z tym w roku 2018 rozpoczęliśmy zwieńczone sukcesem prace nad wdrożeniem do zastosowania w naszych opakowań bezpiecznego zapięcia strunowego. (CRC).

CERTYFIKATY

bezpieczeństwo

Jednym z ważnych elementów długofalowej strategii naszej organizacji jest monitorowanie i podążanie za trendami z zakresu bezpieczeństwa, oferowanych przez nas rozwiązań.

W związku z tym w roku 2018 rozpoczęliśmy zwieńczone sukcesem prace nad wdrożeniem do zastosowania w naszych opakowań bezpiecznego zapięcia strunowego. (CRC).

kontakt

QNM Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 8
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
telefon: +48 22 398 28 68
e-mail: biuro@qmpbs.pl

NIP: PL 531 15 68 082
REGON: 015702667
KRS: 0000207722
BDO:000141914

Zakład Produkcyjny
Stanisławowo 16
05-180 Pomiechówek